News

  • Välkommen nya Pippi!

    Nya Pippi är här, till introduktionspriset 890:-. Reservera din idag genom att beställa här. Vi levererar i augusti, så fort vi får dem från fabriken.

    Brand new Pippi Longstocking figure at the introductory price of 890:-. Order yours today. We deliver in August, as soon as we get them from the factory in Gustavsberg.

  • ← Next Post Previous Post →
  • Leave a comment