Vår allra nyaste produkt är Emil. Alldeles färsk från Lisas egen ateljé. Annan ny design, för nya material, innefattar Glimmis reflexer, brickor från Optodesign och nyckelringar från Tonkachi i Tokyo.

Our newest product is Emil - brand new design from Lisa’s studio. Other new designs, for new materials, include Glimmis reflectors, trays from Optodesign and keyrings from Tonakchi in Tokyo.