Vår allra nyaste produkt är Pippi och Lilla Gubben. Alldeles färsk från Lisas egen ateljé, och nu i tillverkning av Keramikstudion Gustavsberg. Också relativt nya är Ida och Emil, och den lilla sittande Pippi.

Our newest product is Pippi & Lilla Gubben - brand new design from Lisa’s studio, and produced in small numbers by Keramikstudion Gustavsberg. Other fairly new figures are Ida and Emil, and Pippi sitting down.