News

  • Naturkatastrof - Natural Disaster

    Vi är helt förtvivlade över jordbävnigen, tsunamin och osäkerheten om kärnkraftverken i Japan. Som tur är har vi återfått kontakten med våra goda vänner och affärsbekanta, som till största delen är baserade i Tokyo och längre söderut, och de är alla i säkerhet men naturligtvis förkrossade över att vi inte kan rå på vad som hänt. Jag skulle vilja göra någon slags välgörenhetsinsats.

    We are devastated by the earthquake, tsunami and insecurities around the nuclear plants in Japan. Fortunately we have regained contact with our good friends and business associates, who are mostly based in Tokyo and further south, and all are safe and well but obviously crushed by the notion that there is nothing we can do to change what has happened. I would like to set up some kind of charity action.

  • ← Next Post Previous Post →
  • Leave a comment