Serien Skansen designades redan 1976 och är fortfarande en av hennes favoriter.

Lisa designed the series Skansen back in 1976 and it is still one of her own favourites.