Det stora Lejonet Maxi går att specialbeställa men måste hämtas i Gustavsberg. Vänligen kontakta jo@lisalarsonsweden.com

We take special orders of the classic Lejon Maxi but it has to be collected in Gustavsberg. Please contact jo@lisalarsonsweden.com