Tomtar och Änglar att ta fram till jul varje år.

Christmas gnomes and angels, come out at Christmas in Sweden.