All Världens Barn, Änglabarn, Tomtebarn, Pyamasbarn... Lisa har alltid älskat barn och studerat deras många karaktäristiska uttryck och egenheter.

Children of the World, Angel Children, Pixie Children, Pyjama Children... Lisa has always loved children and captures their peculiar expressions and idiosyncracies in each new figure.